İnşirah Suresi dertlerden sıkıntılardan uzaklaşmak ve kurtulmak için okunabiliecek en iyi dualardan biridir.İnşirah Suresi Kur'an'ın 94. suresidir.Hz. Peygamber’in tebliğin ilk dönemlerinde mâruz kaldığı zoruluklar ve sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla indirilmiştir. Mekke döneminde indirilmiştir 8 âyettir. İnşirah, rahatlamak, genişlemek ferahlamak anlamına gelmektedir.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu
 • Elem neşrah leke sadrek
 • Ve vada'na 'anke vizreke
 • Elleziy enkada zahreke
 • Ve refa'na leke zikreke
 • Feinne me'al'usri yüsren
 • İnne me'al'usri yüsren
 • Feiza ferağte fensab
 • Ve ila rabbike ferğab

 • İnşirah Suresi Arapça Okunuşu


  İnşirah Suresi Türkçe Meali (Anlamı)
 • (Ey Muhammed!) Senin mutluluğun için göğsünü hikmetle doldurup genişletmedik mi? (Elem neşrah leke sadrek)
 • Senden yükünü kaldırmadık mı? Ve vada'na 'anke vizreke
 • Elleziy enkada zahreke
 • Senin şanını (ismin ezan ve de ikametlerde okunmakla) yüceltmedik mi? (Ve refa'na leke zikreke)
 • Elbette her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (Feinne me'al'usri yüsren)
 • Hakikaten de güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (İnne me'al'usri yüsren)
 • Öyleyse, memur bulunduğun bir işi bitirip, yine başka bir ve iş için kalk da yorul. (Feiza ferağte fensab)
 • Ve sadece Rabbine rağbet edip O'ndan iste. (Ve ila rabbike ferğab)
 • Yayın yok.
  Yayın yok.