İnşirah Suresi Fazileti

Sûre-i İnşirah, Mekke’de nazil olmuştur. 8 âyettir. Kelimeleri, 27 kelimedir. Harfleri, 103 harftir. Sûre, adını l.nci âyette geçen “Neşrah” kelimesinden almıştır. Mastarı “İnşirah. Açılmak, genişlemek, sevinmek ma’nâlarına gelmektedir.
 Ey Hak Yolcusu! Bu sûre-i Şeriie’nin dahi bir Çok özelliği (havas ve esrarı) vardır: Bu Sûre-i Celileyi okuyan kimsenin rızkı bollaşır, fakirlikten kurtulup zengin olur Elem ve kederden kurtulup, stres ve bunalımları gider. Elem neşrahleke" suresini okuyan kurtulur.
 Zinde ve hareketli bir yaşama girer. Kalb sıkıntısı, sinir bozukluğundan ileri gelen stresleri yok etmek için bu sûre yedülkere okunmalıdır. Her farz namazdan sonra “Elem neşrah leke” sûresi dokuz kere okunursa, Cenâb-ı Hak, bu kimsenin rızkını bollaştırmak İçin işini kolaylaştırır. Üzerinde bulunan stres ve gönül darlığım izâle eder (giderir).
 Farz namazlardan sonra (40) kırk gün devamlı olarak kırk defa okuyan kimse, rızık darlığı çekmeyip zengin olur denmiştir. Devamlı okuyanlar da, ayni dereceye erer.
Sıtma ve benzeri ateşli hastalara dahi okunursa, fayda ve yarar sağlayıp ferahlık verir. Hafızanın kuvvetlenmesi için, zihin açıklığı için, bir kağıda sûrenin tamamı yazılıp bir bardak ve kâse içinde suya konur. Yazı ve sûrenin bereketi suya geçer.
Bu feyizli suyu yedigün azar azar içecek olursa hafıza kuvvetlenir ve zihin açılır. Şübhesiz ki bu, Cenâb-ı Hakk’ın izni ve dilemesiyle olur. "Elem neşrah leke” Sûresi, her hâcet içiiı yüz defa okunduğu takdirde okuyanın haceti (dileği) yerine gelir.
 Bir şeyin şerrinden ve zararından korkulduğunda yine yüz kere okunup korunabilir. Âyet ve Sûreler okunurken hep “Besmele" çekilir ve çekilmelidir.
 Bu okuma işine hâcet yerine gelinceye kadar devam edilmelidir. Bu sûre-i şerife, nefes darlığı, göğüs darlığı, çeken kimselere bir bilen tarafından okunabilir. Böyle bir haslığı olan kimse, kendisi, dahi bu sûreyi kendine okuyabilir. Şifâyı Allâh’tan beklemelidir. Şifâyı verecek ancak o'dur..