İnşirah Suresi Türkçe Meali (Anlamı)

İnşirah Suresi'nin Türkçe Meali ve Anlamı birden fazla kaynakta farklı olarak yorumlamaktadır. Fakat inşirah suresi meali hepsinde aynı anlamdadır..

  • (Ey Muhammed!) Senin mutluluğun için göğsünü hikmetle doldurup genişletmedik mi? (Elem neşrah leke sadrek)
  • Senden yükünü kaldırmadık mı? Ve vada'na 'anke vizreke
  • Elleziy enkada zahreke
  • Senin şanını (ismin ezan ve de ikametlerde okunmakla) yüceltmedik mi? (Ve refa'na leke zikreke)
  • Elbette her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (Feinne me'al'usri yüsren)
  • Hakikaten de güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (İnne me'al'usri yüsren)
  • Öyleyse, memur bulunduğun bir işi bitirip, yine başka bir ve iş için kalk da yorul. (Feiza ferağte fensab)
  • Ve sadece Rabbine rağbet edip O'ndan iste. (Ve ila rabbike ferğab)